ศูนย์บริการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กระดานสนทนา

 • หัวข้อ : ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการ EENET2009

  คณะกรรมการเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสในการต้อนรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนวิศวกรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่มาร่วมประชุมเพื่อแลก เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันถึงความก้าวหน้าในงานวิจัยและวิชาการในสาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการ EENET 2009 ซึ่งได้จัดขึ้น ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 นี้

  สนใจรายละเอียด เข้าชมที่เวบไซต์ http://eenet2009.rmutl.ac.th

  ขอบคุณค่ะ

  ชื่อ : eenet2009 ชื่อ : eenet2009@rmutl.ac.th วันที่/เวลา : 21 ก.ค. 2552 13:44:51 ไอพี : 203.158.160.23แจ้งลบ

  ความคิดเห็น : 0 ความคิดเห็น
  ** ไม่พบข้อมูล **

  แสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
  รหัสยืนยัน ** :